Avelston

Broodmares

Alicia

Jeopardy - Abdullah - Gibraltar


född : 2005


Länk till HorseTelex

Länk till Blup

Avkommor


2019 Olivia KW

2020 Prada KW

2021 Rose KW

2022 Skyfall KW

2023 Twist n' Shout KW (†)

Alicia har tävlad 1.40m och har avelsindex hoppning 111 i BLUP. Hon var placerad i Breeders finalen som 5- och 6-åring. Hon var en unik häst som älskade att hoppa. Hon var försiktig och snabb med vinnande humör. Alicia blev en avelsto efter tävlingskarriär.


Flera syskon har blivit tävlingshästar i olika nivåer och tävlad även i unghäst VM. Systrar har lämnat tävlingshästar i hoppning.


Alicia has competed up to 1.40m and has 'breeding-index' 105 in jumping in the Swedish warmblood database (BLUP). She was placed in the finals of Swedish young horse championships called 'breeders' as a 5- and 6-year old. She was an unique horse who loved to jump. She was careful and quick horse with a winning temper. Alicia became a broodmare after competition career.


Many of her sisters has competed in showjumping in different levels and even in the FEI WBFSH Jumping World Breeding Championship for Young Horses. She has sisters in breeding as well and they have offsprings competing in showjumping.

Invisible KW

Pessoa VDL - Linaro - Ronald


född : 2013


Länk till HorseTelex

Länk till Blup

Avkommor


2020 Paiper KW

2021 Request KW

2022 Sparrow KW

2023 Topnotch KW

Invisible löshoppade med jättebra teknik och hade mycket krafft och scope. Hon var mjuk och känslig i ridning. Hon hade fina gångarter och hoppade cirka 1.00m banor hemma. Idé med henne var att tävla några år och sen ta henne till avel att hålla möderne men vi hade ingen ryttare för henne så hon blev avelsto tidigare.


Flera syskon har tävlad i hoppning i olika nivåer. En av syskon fick 9 om teknik hoppning i 3års test. Hennes uu. Ohlala har lämnat hingsten Cortez.


Invisible had a great technique in freejumping and had also lot of power and scope. She was soft and sensitive in riding. She had very nice gaits and she jumped about 1.00m courses at home. The idea with her was to compete few years and then take her to breeding that we can hold on to the motherline - but we didn't have a rider for her so she became a broodmare earlier than planned.


Many of her sister are competing in different levels in showjumping. One of the sisters got 9 about jumping technique in 3-year old test. Her grandmother (Ohlala) is mother to approved stallion Cortez.

Edna KW

Cardento - Jeopardy - Bergerac


född : 2009


Fiona KW

Zirocco Blue - Abdullah - Gibraltar


född : 2010


Länk till HorseTelex

Länk till Blup

Avkommor


2020 Prizma KW

2021 Riona KW

2022 So Sweet Fire KW

2023 Talent KW

Fiona har tävlad 1.15m och har avelsindex hoppning 105 i BLUP. Hon hade mycket scope och krafft i sin hopp. Hon var samtidigt känslig och tuff häst med fin ridbarhet. Fiona blev en avelsto efter hon skadade sig i hagen.


Flera syskon har blivit tävlingshästar i olika nivåer och tävlad även i unghäst VM. Systrar har lämnat tävlingshästar i hoppning.


Fiona has competed up to 1.15m and has 'breeding-index' 105 in jumping in the Swedish warmblood database (BLUP). She had lot of scope and power in her jumps. She was sensitive and same time tuff horse with amazing rideability. Fiona became a broodmare after she got injured in the paddock.


Many of her sisters has competed in showjumping in different levels and even in the FEI WBFSH Jumping World Breeding Championship for Young Horses. She has sisters in breeding as well and they have offsprings competing in showjumping.

Zamina KW

Indoctro - Emilion - Uppercut xx


född : 2004


Länk till HorseTelex

Länk till Blup

Avkommor


2019 Oaziz KW

2020 Pamina KW

2021 Ramzez KW

2022 Seamuz KW

2023 Temper KW

Zamina har tävlad 1.40m och har avelsindex hoppning 122 i BLUP. Hon var försiktig på hinder och snabb så hon åkte hem ofta med rosett. Hon hade stark gallop och bra hoppteknik. Zamina blev en avelsto efter tävlingskarriär.


Flera syskon har tävlat 1.35m eller högre, även svår klasser. Systrar har lämnat tävlingshästar i hoppning.


Zamina has competed up to 1.40m and has 'breeding-index' 122 in jumping in the Swedish warmblood database (BLUP). She was careful and quick on the jumps so she very often came home with a prize. She has a strong canter and good jumping technique. Zamina became a broodmare after her competition career.


Many of her siblings have competed 1.35m or higher, even in the difficult classes. She has sisters in breeding as well and they have offsprings competing in showjumping.

Grace KW

Cardento - Abdullah - Gibraltar


född : 2011


Länk till HorseTelex

Länk till Blup

Avkommor


2020 Paris KW

2022 Stardust KW (†)

Grace var en väldig lovande unghäst – hon hade fantastisk teknik i löshöppning. Hon var en känslig häst med personalitet. Hon hoppade cirka 1.10m banor hemma och gjorde det med fin teknik. Tyvärr hon aldrig fick chansen att visa sig på tävlingsbanorna eftersom hon hade en skada som stoppade hennes karriär och hon blev en avelsto istället.


Flera syskon har blivit tävlingshästar i olika nivåer och tävlad även i unghäst VM. Systrar har lämnat tävlingshästar i hoppning.


Grace was a very promising young horse – she freejumped with a fantastic technique. She was a sensitive horse with personality. She jumped about 1.10m courses at home and did it very well with good technique. Unfortunately she never got a chance to show herself in the shows because she had an injury that stopped her career and she became a broodmare instead.


Many of her sisters has competed in showjumping in different levels and even in the FEI WBFSH Jumping World Breeding Championship for Young Horses. She has sisters in breeding as well and they have offsprings competing in showjumping.

Prada KW

Baloé Hp - Jeopardy - Abdullah


född : 2020

Wicky KW

Indoctro - Emilion - Uppercut xx


född : 2003


Länk till HorseTelex

Länk till Blup

Avkommor


2016 Ludwik KW

2017 Max KW

2020 Pacific KW

2021 Ricco KW

2023 Tristan KW

Wicky har tävlad 1.40m och har avelsindex hoppning 122 i BLUP. Hon tävlade i Breeders och Falsterbo som unghäst. Hon var försiktig på hinder och hoppade med enormt scope. Wicky blev en avelsto efter tävlingskarriär.


Flera syskon har tävlat 1.35m eller högre, även svår klasser. Systrar har lämnat tävlingshästar i hoppning.


Wicky has competed 1.40m and has 'breeding-index' 122 in jumping in the Swedish warmblood database (BLUP). She competed in Swedish young horse championsships (Breeders and Falsterbo) as a young horse. She was careful on the jumps and jumped with enormous scope. Wicky became a broodmare after her competition career.


Many of her siblings have competed 1.35m or higher, even in the difficult classes. She has sisters in breeding as well and they have offsprings competing in showjumping.

Tidigare avelstona - Previous broodmares

Ramona

Rebel Z - Sit This One Out - Ahorn


född : 1998


Länk till HorseTelex

Länk till Blup

Avkommor


2019 Ofelia KW

Ramona har tävlad 1.40m och har avelsindex hoppning 112 i BLUP. Hon var en snabb och het häst med bra ridbarhet. Hon tävlade högre klasser med olika ryttaren och nästan alltid åkte hem med rosett. Hon hade alltid positiv inställning. Ramona blev en avelsto efter tävlingskarriär.


Hennes syskon har tävlad i svårklass i hoppning.


Ramona has competed up to 1.40m and has 'breeding-index' 108 in jumping in the Swedish warmblood database (BLUP). She was a fast and hot horse with good rideability. She competed higher classes with many different riders and almost always came home with a prize. She was always positive. Ramona became a broodmare after competition career.


Her brother has competed difficult classes in showjumping.

Betty Boop

Corland - Abdullah - Gibraltar


född : 2006


Länk till HorseTelex

Länk till Blup

Avkommor


2017 Melody KW

2018 Nikita KW

2020 Pixel KW

2021 Ritardo KW

2022 hingstföl (†)

Betty har tävlad 1.20m som unghäst och har avelsindex hoppning 108 iBLUP. Hon var en känslig häst med egen motor och fin ridbarhet. Hon hade mycket scope och bra teknik i hoppning och var försiktig påhinder. Tyvärr hon skadade sig och även att hon blev frisk efter sin skada, det var osäker att kommer hon hålla för högre klasser. Sen gjorde vi beslut att hon ska bli avelsto istället.


Flera syskon har blivit tävlingshästar i olika nivåer och tävlad även i Unghäst VM. Systrar har lämnat tävlingshästar i hoppning.


Betty has competed up to 1.20m and has 'breeding-index' 108 in jumping in the Swedish warmblood database (BLUP). She was a sensitive horse with own engine and good rideability. She had a lot of scope and good technique in jumping and she was careful on fences. Unfortunately she got injured and even though she recovered from her injury, it was uncertain whether she will last for higher classes. Then we decided that she will become a broodmare instead.


Many of her sisters has competed in showjumping in different levels and even in the FEI WBFSH Jumping World Breeding Championship for Young Horses. She has sisters in breeding as well and they have offsprings competing in showjumping.